Paspoort aanvragen

Een paspoort vraagt u persoonlijk aan. Maak hiervoor een afspraak.

Maak op tijd een afspraak vanwege drukte

In 2014 werd de geldigheidsduur voor paspoorten en ID-kaarten verlengd van 5 naar 10 jaar. Hierdoor kunnen volwassenen die tussen 2014 en 2018 een reisdocument hebben aangevraagd, vanaf 2024 weer een nieuwe ID-kaart of paspoort aanvragen. Er wordt tussen 2024 en 2029 dan ook een piek verwacht in het aanvragen van een reisdocument. Het kan enkele weken duren voordat u voor een afspraak terecht kunt.

Bekijk voor meer informatie het nieuwsbericht Reisdocumentenpiek: drukte bij aanvragen paspoort of identiteitskaart.

Meenemen

 • Alle paspoorten en ID-kaarten die u nu heeft. Ook als ze zijn verlopen en nog niet door de gemeente ongeldig zijn gemaakt.
 • Eén recente pasfoto in kleur (niet ouder dan 6 maanden). Let op de eisen (Rijksoverheid). De pasfoto’s kunt u laten maken bij een fotograaf. De uiteindelijke beoordeling van de foto’s ligt altijd bij de medewerker die u helpt. De foto kan dus worden afgekeurd. 
 • Bij een paspoort voor een kind moet hij of zij ook aanwezig zijn bij de aanvraag en het afhalen.

Jonger dan 18 jaar?

Neem dan ook mee:

Afspraak maken

Let op: voor een spoedaanvraag hoeft u geen afspraak te maken.

Bent u het oude paspoort verloren of is het gestolen? Gebruik dan de onderstaande afspraakmogelijkheid.

Afspraak maken (oud paspoort ontbreekt)

Kosten

Product Prijs Spoed
Paspoort vanaf 18 jaar en ouder € 83,85 € 140,90
Paspoort voor jongeren t/m 17 jaar € 63,40 € 120,45

Op vertoon van uw U-pas krijgt u 50% korting op de aanvraag van een paspoort. Dit geldt niet voor de kosten van een spoedaanvraag.

Geldigheid

Soort paspoort Geldigheid
Paspoort vanaf 18 jaar en ouder 10 jaar
Paspoort voor jongeren t/m 17 jaar 5 jaar

Afhalen

U kunt uw nieuwe paspoort na 5 werkdagen ophalen bij de afhaalbalie. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. Bij een paspoort voor een kind dan moet hij of zij ook bij het afhalen aanwezig zijn. U kunt het paspoort tot 3 maanden na aanvraag afhalen.

Heeft u uw paspoort snel nodig, dan kunt u een spoedaanvraag doen. Als de aanvraag voor 13.00 uur wordt gedaan dan kunt u in principe uw nieuwe paspoort de volgende werkdag na 11.00 uur afhalen. Voor een spoedaanvraag hoeft u geen afspraak te maken. Ná 13.00 uur is een spoedaanvraag niet meer mogelijk. Als u uw oude paspoort kwijt bent, kan de spoedaanvraag langer duren.

Let op: op woensdag 10 juli is het niet mogelijk om een spoedaanvraag te doen voor uw reisdocument. Er vinden werkzaamheden plaats aan de aanvraagapparatuur.  Spoedaanvragen gedaan op 9 juli kunnen op vanaf 11 juli pas opgehaald worden.

Nodig:

 • Alle paspoorten en ID-kaarten die u nu hebt.
 • Een bewijs waaruit blijkt dat het echt spoed is, bijvoorbeeld een vliegticket of reispapieren
 • Voor een spoedaanvraag betaalt u extra. Dit staat in de kostentabel op deze pagina
 • Jonger dan 18? Neem dan ook een schriftelijke toestemming (pdf, 103 KB) van beide gezaghouders mee.   

U kunt geen spoedaanvraag doen als uw oude paspoort vermist of gestolen is en uitgegeven is in een andere gemeente. Als het paspoort in de gemeente De Bilt is uitgegeven bestaat deze mogelijkheid wel.

Bij verlies of diefstal van uw paspoort ondertekent u tijdens de afspraak een vermissingsverklaring bij de gemeente. Hierin legt u uit hoe u het oude document bent kwijtgeraakt. Dit is nodig om misbruik van uw oude paspoort tegen te gaan en voor de aanvraag van een nieuw paspoort. Aangifte doen bij de politie is niet verplicht.Nadat uw identiteit is vastgesteld, kunt u direct een nieuw paspoort aanvragen. Neem daarvoor uw eventuele andere identiteitsdocumenten mee.

Heeft u andere identiteitsdocumenten zoals een identiteitskaart? Neem deze dan mee.

U kunt een vermissing van een reisdocument ook online doorgeven.

Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Meer informatie over reizen met kinderen vindt u op de website van de Koninklijke Marechaussee.

Bij de aanvraag van een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart, kan er voor worden gekozen om de naam van de (gewezen) echtgenoot of geregistreerd partner in het document te laten opnemen.

Als uw minderjarige kind alleen of met anderen dan (één van) de ouders naar het buitenland reist, kan uw kind te maken krijgen met controles. Bij deze controles wordt beoordeeld of de minderjarige met goedkeuring van de ouder(s) of voogd(en) het land verlaat. De eventuele begeleider kan ook gecontroleerd worden. De verklaring Ouderlijke toestemming voor het reizen naar het buitenland kan dan problemen voorkomen.

Reist u vaak naar het buitenland en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u een zakenpaspoort aanvragen.
Dit paspoort heeft 64 pagina's in plaats van 32. U heeft dan meer ruimte voor visa en stempels.

Kosten

Product Prijs Spoed  
Zakenpaspoort vanaf 18 jaar € 83,85 € 140,90  
Zakenpaspoort jongeren tot en met 17 jaar € 63,40 € 120,45  

U kunt een tweede paspoort aanvragen als u kunt aantonen dat u het nodig heeft. Bijvoorbeeld:

 • Als u regelmatig reist naar landen met een visumplicht. Het kan dan voorkomen dat u uw paspoort niet kunt gebruiken omdat het op een ambassade ligt voor een visumaanvraag
 • Als u regelmatig reist naar landen die met elkaar in conflict zijn. De stempels in uw eerste paspoort kunnen dan problemen veroorzaken bij de toelating in een ander land. Een lijst van conflicterende landen vindt u op www.rvig.nl.

Voorwaarden

Voor de aanvraag van een tweede paspoort moet uw huidige paspoort nog minimaal zes maanden geldig zijn

Voor de aanvraag heeft u nodig:

 • Een recente pasfoto in kleur. Kijk voor de regels voor een pasfoto op de website van Rijksoverheid
 • Alle Nederlandse reisdocumenten op uw naam, zoals uw paspoort of id-kaart, ook als deze verlopen zijn. Ligt uw eerste paspoort bij de ambassade? Dan moet u daar bij de aanvraag van het tweede paspoort een bewijs van laten zien
 • Een bewijs (bijvoorbeeld vliegtickets) waaruit blijkt dat u een land wilt bezoeken dat in conflict is met een land waarvan u al stempels in uw paspoort heeft
 • Een bewijs (bijvoorbeeld vliegtickets) dat u regelmatig naar verschillende visumplichtige landen moet reizen
 • Correspondentie met zakelijke contacten
 • Andere vergelijkbare documenten.

Neem zoveel mogelijk bewijsstukken mee. Bij onvoldoende bewijsmateriaal kan de gemeente uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Kosten

De kosten staan beschreven in de bovenstaande tarieventabel voor het aanvragen van een paspoort.

Bijzonderheden

 • Een tweede paspoort wordt niet verstrekt als noodpaspoort
 • Een tweede paspoort is twee jaar geldig vanaf de afgiftedatum
 • Naast het (eerste) paspoort en tweede paspoort mag u ook een Nederlandse identiteitskaart bezitten
 • Als u uw bestaande tweede paspoort wilt vernieuwen, moet u opnieuw de noodzaak van het paspoort aantonen

Wanneer en hoe kan ik een noodpaspoort krijgen?

Tijdens een reis in het buitenland moet u in het bezit zijn van een geldig reisdocument. Als u dit niet heeft, kunt u in zeer uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden een noodpaspoort aanvragen. De Koninklijke Marechaussee geeft noodpaspoorten af. 

Voorwaarden en kosten noodpaspoort

Een noodpaspoort krijgt u alleen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent niet in staat om op tijd een paspoort of een identiteitskaart (ID-kaart) te krijgen.
 • U kunt aannemelijk maken dat u uw reis niet kunt uitstellen.
 • Uw identiteit en nationaliteit zijn vast te stellen.
 • U zorgt zelf voor de benodigde bewijsstukken.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u de lijst met benodigde bewijsstukken en de kosten.

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, maar woont u wel in Nederland? Dan kunt u in sommige gevallen een vreemdelingenpaspoort aanvragen.

U kunt het vreemdelingenpaspoort niet gebruiken om naar het land van herkomst te reizen. Bij een vreemdelingenpaspoort voor een kind moet hij of zij ook aanwezig zijn.

Afspraak maken

Let op: voor een spoedaanvraag hoeft u geen afspraak te maken

Voorwaarde

U heeft een geldige verblijfsvergunning (document I, II of V)

Meenemen

 • Schriftelijke bewijsstukken waarmee u kunt aantonen dat u geen paspoort van uw eigen land kunt aanvragen
 • Eén recente pasfoto in kleur.
 • Uw vorige vreemdelingenpaspoort als u dat heeft
 • Pinpas: betaal bij voorkeur met uw pinpas. Contant betalen is ook mogelijk

Jonger dan 18?

Neem dan ook mee:

Kosten

Reisdocument Kosten Spoed
Vreemdelingenpaspoort € 63,40 € 120,45

Op vertoon van uw U-pas krijgt u 50% korting op de aanvraag van een vreemdelingenpaspoort.

Geldigheid

De geldigheidsduur is afhankelijk van de status.

Afhalen

U kunt uw nieuwe vreemdelingenpaspoort ophalen bij de afhaalbalie. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. Bij een vreemdelingenpaspoort voor een kind moet hij of zij ook bij het afhalen aanwezig zijn.

Bent u erkend als vluchteling, dan kunt u een vluchtelingenpaspoort aanvragen.

U kunt het vluchtelingenpaspoort niet gebruiken om naar het land van herkomst te reizen. Bij een vluchtelingenpaspoort voor een kind moet hij of zij ook aanwezig zijn.

Afspraak maken

Let op: voor een spoedaanvraag hoeft u geen afspraak te maken.

Voorwaarde

U heeft een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd (document type III of IV)

Meenemen

 • Eén recente pasfoto in kleur.
 • Uw vorige vluchtelingenpaspoort als u dat heeft.

Jonger dan 18?

Neem dan ook mee:

Kosten

Reisdocument Kosten Spoed
Vluchtelingenpaspoort € 63,40 € 120,45

Op vertoon van uw U-pas krijgt u 50% korting op de aanvraag van een vluchtelingenpaspoort. Dit geldt niet voor de kosten van een spoedaanvraag.

Afhalen

U kunt uw nieuwe vluchtelingenpaspoort na 5 werkdagen ophalen bij de afhaalbalie. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. Bij een vluchtelingenpaspoort voor een kind moet hij of zij ook bij het afhalen aanwezig zijn.