Verkeer-en mobiliteitsbeleid

Gemeente De Bilt werkt aan bereikbaarheid, duurzame mobiliteit en veilig verkeer. Wat er nodig is om dát te bereiken staat beschreven in verschillende plannen en regels; het verkeer- en mobiliteitsbeleid.

In de Mobiliteitsvisie 2035 staat hoe de gemeente de toekomst ziet van verkeer en mobiliteit. Wij hebben steeds meer reis- en vervoermogelijkheden. Denk aan een deelfiets of huurauto, vervoer op afroep, ophaal- en bezorgdiensten. Hoe passen steeds meer bewegingen in een in een gezonde en groene omgeving? Hoe houden wij het verkeer veilig?  

Om onze gemeente bereikbaar te houden, hebben wij ook goed onderhouden wegen, fiets- en voetpaden nodig. En veilige tunnels en bruggen. Daarom heeft de gemeente ook een onderhoudsplan. Hierin staat beschreven hoe wij onderhoud duurzaam uitvoeren.