Brandenburg West aardgasvrij

Zaal met zittende mensen die luisteren naar spreker

Gemeente De Bilt bereidt een subsidieaanvraag voor, voor het aardgasvrij maken van de wijk Brandenburg West. Dit doet de gemeente samen met lokale energie coöperatie BENG!, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Woonstichting SSW.

De Rijksoverheid stelt subsidies beschikbaar om gemeenten te stimuleren aan de slag te gaan met het aardgasvrij maken van bestaande wijken. In 2018 zijn de eerste 27 gemeenten hiermee gestart, in 2020 komen daar ongeveer 25 gemeenten bij.

We staan nog aan het begin van het proces. Hierdoor zijn nog lang niet alle informatie en kosten bekend. Dit komt onder andere omdat er nog geen exploitant betrokken is (een exploitant legt het warmtenet aan en levert de warmte aan uw woning). Ook zijn we nog niet bij u thuis geweest om uw specifieke situatie op te nemen. De kosten zijn bijvoorbeeld afhankelijk of u nog op gas kookt, of uw cv-ketel beneden of boven hangt.

We betrekken u als inwoner zo vroegtijdig omdat we het project graag samen met u verder vorm willen geven. Als woningeigenaar beslist u zelf of u uw woning aansluit op het warmtenet. U hoeft deze keuze pas te maken wanneer alle informatie bij u bekend is.

In oktober verwachten we de uitslag op onze subsidieaanvraag. Dit nieuws zullen we met u delen.

Krijgen we de subsidie? Dan nodigen we u graag uit om samen met ons dit voorstel verder vorm te geven. Als de subsidie niet aan ons wordt toegekend, gaat het project voorlopig niet door. We kijken dan of we het plan kunnen verbeteren en het verbeterde plan bij de volgende subsidieronde opnieuw kunnen indienen.

Landelijke subsidiemogelijkheden