Brandenburg West aardgasvrij

Kometenlaan in Bilthoven

Om klimaatverandering tegen te gaan zijn doelstellingen opgesteld in het Klimaatakkoord. Aardgasvrije wijken zijn onderdeel van het akkoord, in heel Nederland wordt hieraan gewerkt. De wijk Brandenburg West in Bilthoven is de meest kansrijke locatie in gemeente De Bilt om als eerste van het aardgas af te gaan met een warmtenet.

Er is een duurzame warmtebron aanwezig: de restwarmte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Ook is er veel hoogbouw en daarmee een grote warmtevraag. Vorig jaar heeft de gemeente samen met de partners energiecoöperatie BENG!, Woonstichting SSW en hoogheemraadschap HDSR een subsidieaanvraag ingediend bij het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van het Rijk. November 2020 hebben wij u laten weten dat deze niet is toegekend. Wij zien nu nieuwe kansen, daarom beginnen we met de voorbereiding van een nieuwe aanvraag.

  Doel van de subsidie

  De subsidie is bedoeld om mee te betalen aan de investering om zo het kostenplaatje voor iedereen interessant te houden. Met het PAW leert heel Nederland stap voor stap hoe we met collectieve duurzame warmtebronnen ons huis kunnen verwarmen. Dit jaar legt de rijksoverheid in haar beoordeling de nadruk op aspecten als verlagen CO2-uitstoot, kosteneffectiviteit en draagvlak en hebben innovatieve laag temperatuur warmtenetten de voorkeur. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat mogelijke veranderingen in de wijk sociaal, haalbaar en betaalbaar zijn. Ook kunnen andere relevante onderwerpen meegenomen worden, bijvoorbeeld door te kijken naar het toekomstperspectief van de wijk op het vlak van groenvoorziening, parkeren, verkeer, vervangen riolering, overlast of anders.

   Warmtenet

   Veel warmtenetten maken gebruik van een hoge temperatuur warmte (70°C of hoger). Gemeente De Bilt en haar partners zien nieuwe kansen voor de aanvraag van dit jaar in een zeer lage temperatuur warmtenet (25°C of lager) met een individuele warmtepomp in de woning. Dit is een stuk energiezuiniger en goedkoper. Daarnaast is het van belang om woningen te isoleren omdat er dan minder energie wordt verbruikt. Momenteel wordt er getekend en gerekend om een gedetailleerder beeld van te krijgen van de mogelijke technische opties voor de wijk Brandenburg West. Dit beeld gaat dus zowel over het warmtenet als uw woning. Energiecoöperatie BENG! onderzoekt graag met u als bewoners hoe u uw woning kunt verduurzamen.

    Plangebied

    Projectgebied

    Dit jaar gaan de plannen over een kleiner gebied dan bij de aanvraag van vorig jaar, zodat de plannen beter uitvoerbaar worden. De westgrens is de Kometenlaan, de zuidgrens de Groenekanseweg en de noordgrens de Olberslaan. We kijken nu naar de Planetenbaan of de Jupiterlaan als mogelijke oostgrens, de keuze wordt nog gemaakt op basis van verschillende scenario’s. Vorig jaar vormden de 1e Brandenburgerweg en de Neptunuslaan de oostgrens. Later kan het gebied van het warmtenet gefaseerd worden uitgebreid.

     Uw woning en uw wijk

     De gemeente werkt aan dit plan voor haar bewoners. De input van bewoners die betrokken waren bij de vorige aanvraag wordt meegenomen in de nieuwe planvorming. Wij snappen dat de plannen invloed hebben op uw huis en uw wijk. Daarom willen we ook graag dat u betrokken bent bij de uitwerking van dit plan.

     Bijeenkomsten

     Op maandag 26 juli heeft een digitale bewonersbijeenkomst plaatsgevonden. 

     Maandag 13 september vondt een bewonersbijeenkomst plaats. Lees het verslag (pdf, 1.08 MB) 

     Nieuwe bewonersavond 11 oktober

     Op maandagavond 11 oktober organiseert gemeente De Bilt samen met energiecoöperatie BENG! een bijeenkomst voor bewoners van Brandenburg West. Deze bewonersavond gaat over hoe de wijk in de toekomst duurzaam is te verwarmen. De gemeente en BENG! Hebben op een eerdere bijeenkomst op 13 september de eerste onderwerpen behandeld: wat vinden inwoners van de plannen voor een bronnet? Onder welke voorwaarden zou u uw woning willen aansluiten op een bronnet? Op 11 oktober gaan we verder.

     De avond bestaat uit verschillende workshops waar bewoners aan mee kunnen doen. Deze workshops vinden in afzonderlijke ruimtes plaats. Het programma: 

     • Workshop 1: Bijpraten over het project (terugblik op eerdere bijeenkomsten)
     • Workshop 2: Rekensessie: verdieping techniek en kosten
     • Workshop 3: Mogelijkheid gedeeld eigenaarschap bronnet: wie wordt eigenaar?
     • Workshop 4: Voorwaarden en meekoppelkansen
     • Workshop 5: Samen aan de slag met duurzame woningen

     Tijdens de avond zelf krijgt u de mogelijkheid zich op te geven voor de gewenste workshops die u wilt volgen. 

     Datum/ tijd: maandag 11 oktober van 19:30 – 22:00 uur 
     Locatie: buurthuis VVSO WVT, Talinglaan 10, 3721EA Bilthoven 

     U kunt u aanmelden voor de bijeenkomsten via onderstaande knop.

     Meer informatie 

     Wilt u meer weten over de plannen voor een warmtenet in Brandenburg West? Kijk dan op de pagina Aardgasvrij Wonen. Over andere duurzame activiteiten in de gemeente leest u meer op pagina Duurzaamheid. 
      

      Ik wil me aanmelden voor een bijeenkomst

      Nu al aan de slag? Doe mee!

      Heeft u een koopwoning en wilt u nu al aan de slag met het verduurzamen van uw woning, al dan niet samen met uw buren of straat? Of wilt u nu al meedenken over - of meewerken aan plannen voor een aardgasvrij Brandenburg West? De gemeente en BENG! gaan graag met iedereen die interesse heeft samen aan de slag. Afhankelijk van uw behoefte en de animo kunnen kennisbijeenkomsten en werkgroepen worden georganiseerd in de zomermaanden.

       Ik wil meer informatie en/of meedenken

       Woont u in een huurwoning via Woonstichting SSW of via een andere verhuurder?

       SSW werkt mee aan het verkrijgen van subsidie voor het aardgasvrij maken van de huurwoningen van Planetenbaan en Kometenlaan. Uw woning wordt waarschijnlijk voor de start van het warmtenetproject verduurzaamd (inclusief overstappen op elektrisch koken). Uw woning is dan al klaar voor een warmtenet, waardoor u geen overlast heeft binnenin uw woning. Ons uitgangspunt is om uw woonlasten niet te verhogen.

       Indien u bij een andere verhuurder huurt: uw (particuliere) verhuurder beslist over de woning, deze brief is ook verzonden naar de eigenaar en deze partij kan dus betrokken worden bij de plannen.

        Meer informatie

        Wilt u nu alvast meer informatie over duurzame mogelijkheden voor uw woning? Kijk op Jouw Huis Slimmer, het online energieloket van gemeente De Bilt.
        Op dit moment loopt de volgende actie:

        • Ikwoon helpt jou als woningbezitter om interessante verduurzamingsmogelijkheden voor je woning te laten zien. Hiermee kun je, na het invullen van een aantal vragen, precies zien wat de slimste, snelste en goedkoopste oplossingen zijn om je woning te verduurzamen. Ikwoon is tot 31 december 2021 voor alle woningbezitters in de gemeente De Bilt beschikbaar.