Brandenburg-West aardgasvrij

Om klimaatverandering tegen te gaan zijn doelstellingen opgesteld in het Klimaatakkoord. Aardgasvrije wijken zijn onderdeel van het akkoord, in heel Nederland wordt hieraan gewerkt. De wijk Brandenburg-West in Bilthoven is de meest kansrijke locatie in gemeente De Bilt om als eerste van het aardgas af te gaan met een bronnet. Sinds 2019 loopt er een traject waarin gemeente samen met gebouweigenaren zoekt naar een passende en gedragen warmtealternatief voor de hele wijk.  

Op deze pagina leest u meer over dit project. Heeft u een vraag die op deze pagina niet beantwoord wordt? Kijk dan ook eens op onze pagina Veelgestelde vragen over dit project.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u aan voor de Brandenburg-West nieuwsbrief.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Het plan

Aan de rand van Brandenburg-West ligt  een duurzame warmtebron: de restwarmte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Ook is er veel hoogbouw en daarmee een grote warmtevraag. In 2019 dienden  de gemeente samen met de partners energieco√∂peratie BENG!, Woongroen en hoogheemraadschap HDSR een subsidieaanvraag in  bij het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van het Rijk. Na een afwijzing in 2020 in de eerste ronde, is de subsidie in 2021 in de tweede ronde PAW alsnog toegekend. Een belangrijke stap op weg naar een aardgasvrij Brandenburg-West.  

Doel van de subsidie

De subsidie van 4 miljoen euro is bedoeld om mee te betalen aan de investering om zo het kostenplaatje voor iedereen interessant te houden. Met het PAW leert heel Nederland stap voor stap hoe we met collectieve duurzame warmtebronnen ons huis kunnen verwarmen.  Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat mogelijke veranderingen in de wijk sociaal, haalbaar en betaalbaar zijn. Ook kunnen andere relevante onderwerpen meegenomen worden, bijvoorbeeld door te kijken naar het toekomstperspectief van de wijk op het vlak van groenvoorziening, parkeren, verkeer, vervangen riolering, overlast of anders. 

Plangebied

De westgrens is de Kometenlaan, de zuidgrens de Groenekanseweg en de noordgrens de Olberslaan. Aan de oostzijde wordt het plangebied begrensd door de Planetenbaan. 

Na toekenning van de subsidie hebben er bewonersavonden plaatsgevonden in de wijk. Een deel van de wijk bleek niet overtuigd van de haalbaarheid, betaalbaarheid en wenselijkheid van het bronnet. Een groepje positief kritische bewoners van Brandburg-West vormden een kopgroep om het belang van de woningeigenaren onder de aandacht te brengen. Na overleg met wethouder Krischan Hagendoorn kregen ze de middelen om een onafhankelijk onderzoek uit te laten zoeken naar het beste warmtealternatief voor hun wijk. Het onderzoek werd uitgevoerd door De Warmtetransitiemakers uit Utrecht. De uitkomsten van het onderzoek werden gepresenteerd tijdens een bewonersavond op 23 november 2023 en overhandigd aan de wethouder. 

Uit het onderzoek bleken twee oplossingsrichtingen kansrijk: 

  • Een bronnet met warmte vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) naast de wijk
  • Individuele warmtepompen per huishouden. 

Het bewonersinitiatief heeft de gemeente gevraagd deze twee opties verder te onderzoeken. De wethouder heeft dit op de bewonersavond toegezegd. Eind 2024 wordt samen met bewoners gekozen voor een van deze twee opties.

In de wijk is een kopgroep van bewoners actief. U kunt zich bij hen aanmelden om mee te doen of om meer informatie te krijgen. De kopgroep organiseert ook bijeenkomsten en werkt nauw samen met de gemeente. Meer over het Bewonersinitiatief leest u op de website buurtbrandenburgwest.nl

Op de pagina Veelgestelde vragen vindt u een overzicht van veelgestelde vragen én het antwoord op die vragen.