Brandenburg West aardgasvrij

Om klimaatverandering tegen te gaan zijn doelstellingen opgesteld in het Klimaatakkoord. Aardgasvrije wijken zijn onderdeel van het akkoord, in heel Nederland wordt hieraan gewerkt. De wijk Brandenburg West in Bilthoven is de meest kansrijke locatie in gemeente De Bilt om als eerste van het aardgas af te gaan met een warmtenet.

Er is een duurzame warmtebron aanwezig: de restwarmte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Ook is er veel hoogbouw en daarmee een grote warmtevraag. Vorig jaar heeft de gemeente samen met de partners energiecoöperatie BENG!, Woonstichting SSW en hoogheemraadschap HDSR een subsidieaanvraag ingediend bij het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van het Rijk. November 2020 hebben wij u laten weten dat deze niet is toegekend. Wij zien nu nieuwe kansen, daarom beginnen we met de voorbereiding van een nieuwe aanvraag.

  Doel van de subsidie

  De subsidie is bedoeld om mee te betalen aan de investering om zo het kostenplaatje voor iedereen interessant te houden. Met het PAW leert heel Nederland stap voor stap hoe we met collectieve duurzame warmtebronnen ons huis kunnen verwarmen. Dit jaar legt de rijksoverheid in haar beoordeling de nadruk op aspecten als verlagen CO2-uitstoot, kosteneffectiviteit en draagvlak en hebben innovatieve laag temperatuur warmtenetten de voorkeur. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat mogelijke veranderingen in de wijk sociaal, haalbaar en betaalbaar zijn. Ook kunnen andere relevante onderwerpen meegenomen worden, bijvoorbeeld door te kijken naar het toekomstperspectief van de wijk op het vlak van groenvoorziening, parkeren, verkeer, vervangen riolering, overlast of anders.

   Warmtenet

   Veel warmtenetten maken gebruik van een hoge temperatuur warmte (70°C of hoger). Gemeente De Bilt en haar partners zien nieuwe kansen voor de aanvraag van dit jaar in een zeer lage temperatuur warmtenet (25°C of lager) met een individuele warmtepomp in de woning. Dit is een stuk energiezuiniger en goedkoper. Daarnaast is het van belang om woningen te isoleren omdat er dan minder energie wordt verbruikt. Momenteel wordt er getekend en gerekend om een gedetailleerder beeld van te krijgen van de mogelijke technische opties voor de wijk Brandenburg West. Dit beeld gaat dus zowel over het warmtenet als uw woning. Energiecoöperatie BENG! onderzoekt graag met u als bewoners hoe u uw woning kunt verduurzamen.

    Plangebied

    Dit jaar gaan de plannen over een kleiner gebied zodat ze beter uitvoerbaar worden. We kijken nu naar de Planetenbaan of de Jupiterlaan als mogelijke oostgrens, de keuze wordt nog gemaakt op basis van verschillende scenario’s. Vorig jaar vormden de 1e Brandenburgerweg en de Neptunuslaan de oostgrens. Later kan het gebied van het warmtenet gefaseerd worden uitgebreid.

     Uw woning en uw wijk

     De gemeente werkt aan dit plan voor haar bewoners. De input van bewoners die betrokken waren bij de vorige aanvraag wordt meegenomen in de nieuwe planvorming. Wij snappen dat de plannen invloed hebben op uw huis en uw wijk. Daarom willen we ook graag dat u betrokken bent bij de uitwerking van dit plan.

     Bijeenkomsten

     Maandag 13 september 19:30-21:30 willen de gemeente en haar partners tijdens een centrale bijeenkomst de mogelijkheden van een laagtemperatuur warmtenet bespreken. Ook vragen we bewoners die al stappen hebben gezet met het verduurzamen van hun huis hun bevindingen met alle bewoners en belanghebbenden van Brandenburg West te delen. Dit kan gaan om kleine energiebespaartips maar ook om uitgebreide plannen. Zo leren we van elkaar en kunnen meer mensen zelf aan de slag met hun huis als zij dat willen.

     Bewoners en belanghebbenden staan centraal tijdens de bijeenkomst, het gaat om uw woning en woonplezier in uw wijk. Op basis van het gesprek tijdens de bijeenkomst kunnen we nagaan welke technische en financiële scenario’s van een warmtenet in combinatie met uw woning u als bewoners het meest aanspreken, of misschien heeft u zelf wel slimme ideeën. Daarnaast kijkt de gemeente of we de mening van meer bewoners kunnen ophalen via bijvoorbeeld een enquête of ronde tafelgesprekken.

     Op maandag 11 oktober 19:30-21:30 organiseren we nog een bijeenkomst, om de nieuwe versie van de aanvraag met daarin uw voorkeuren en ideeën verwerkt te bespreken. Uiterlijk 1 november moet de aanvraag zijn ingediend.

     U kunt u  aanmelden voor de bijeenkomsten via het interesseformulier.

      Nu al aan de slag? Doe mee!

      Heeft u een koopwoning en wilt u nu al aan de slag met het verduurzamen van uw woning, al dan niet samen met uw buren of straat? Of wilt u nu al meedenken over - of meewerken aan plannen voor een aardgasvrij Brandenburg West? De gemeente en BENG! gaan graag met iedereen die interesse heeft samen aan de slag. Afhankelijk van uw behoefte en de animo kunnen kennisbijeenkomsten en werkgroepen worden georganiseerd in de zomermaanden.

       Ik wil meer informatie en/of meedenken

       Woont u in een huurwoning via Woonstichting SSW of via een andere verhuurder?

       SSW werkt mee aan het verkrijgen van subsidie voor het aardgasvrij maken van de huurwoningen van Planetenbaan en Kometenlaan. Uw woning wordt waarschijnlijk voor de start van het warmtenetproject verduurzaamd (inclusief overstappen op elektrisch koken). Uw woning is dan al klaar voor een warmtenet, waardoor u geen overlast heeft binnenin uw woning. Ons uitgangspunt is om uw woonlasten niet te verhogen.

       Indien u bij een andere verhuurder huurt: uw (particuliere) verhuurder beslist over de woning, deze brief is ook verzonden naar de eigenaar en deze partij kan dus betrokken worden bij de plannen.

        Meer informatie

        Wilt u nu alvast meer informatie over duurzame mogelijkheden voor uw woning? Kijk op Jouw Huis Slimmer, het online energieloket van gemeente De Bilt.
        Op dit moment lopen twee acties:

        • Advies- en inkoopactie voor energiebesparende maatregelen voor de eigenaren van grondgebonden koopwoningen. Gratis en vrijblijvend meedoen aan de advies- en inkoopactie kan tot 15 augustus 2021. 
        • Ikwoon helpt jou als woningbezitter om interessante verduurzamingsmogelijkheden voor je woning te laten zien. Hiermee kun je, na het invullen van een aantal vragen, precies zien wat de slimste, snelste en goedkoopste oplossingen zijn om je woning te verduurzamen.