Ruimtelijke plannen

Onder ruimtelijke plannen vallen bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene ruimtelijke regels.

Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat precies waarvoor de grond gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld of er gebouwd mag worden en zo ja hoe hoog, maar ook wat er mag komen. Een huis, winkel, bedrijf, garage, tuinhuis, schuur, wegen en/of groen?

Deze plannen zorgen ervoor dat een goed woon- en werkklimaat wordt behouden. De regels in het bestemmingsplan zijn bindend voor iedereen, dus voor bewoners, bedrijven, instellingen in de gemeente De Bilt.

  Ruimtelijke plannen inzien

  Op de website ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

  Ga naar ruimtelijkeplannen.nl

  Ruimtelijke plannen in procedure

  Dit zijn ruimtelijke plannen die in procedure zijn of ter inzage liggen. Zolang de termijn nog niet is gesloten kunt u reageren. Het plantype is, tenzij anders aangegeven, een bestemmingsplan.

  Ontwerp ruimtelijke plannen

  Vastgestelde ruimtelijke plannen

  Deze ruimtelijke plannen zijn door de gemeenteraad vastgesteld. Zolang de beroepstermijn niet is gesloten, kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State.

  Meer informatie