Ecologisch maaien

De gemeente De Bilt gaat delen van het groen anders beheren om meer plantjes, grassen en kruiden een kans te geven: we gaan meer ecologisch maaien. Dit houdt in dat bepaalde delen een of  twee keer per jaar gemaaid worden in plaats van regelmatig. Op deze manier vergroten we de biodiversiteit en trekken we meer insecten en vogels aan.