Biodiversiteit

Gemeente De Bilt is een bosrijke gemeente met veel openbaar groen. De gemeente De Bilt wil ook een gemeente zijn met een grote verscheidenheid aan planten, dieren en insecten, oftewel een gemeente met een grote biodiversiteit. Een gemeente waarbij we samen zorg dragen voor veel verschillende planten, dieren en insecten in onze omgeving. Hier werken we aan door het ondersteunen van verschillende initiatieven die de biodiversiteit vergroten. Ook in het beheer van de openbare ruimte, de ruimte die de gemeente zelf beheert is aandacht voor biodiversiteit.

Ecologisch maaien

De gemeente De Bilt gaat delen van het groen anders beheren om meer plantjes, grassen en kruiden een kans te geven: we gaan meer ecologisch maaien. Dit houdt in dat bepaalde delen een of  twee keer per jaar gemaaid worden in plaats van regelmatig. Op deze manier vergroten we de biodiversiteit en trekken we meer insecten en vogels aan.

Steenbreek

Vooral in stedelijk gebied heeft klimaatverandering consequenties. Veel bestrating in tuinen zorgt voor problemen tijdens hoosbuien én bij aanhoudende droogte. Versteende tuinen bieden geen ruimte voor nuttige dieren.

Operatie Steenbreek wil iedereen in Nederland enthousiasmeren om de tuin te vergroenen en zo bij te dragen  aan een klimaatbestendige, gezonde en groene leefomgeving.

Servicepunt Duurzame Daken

Een duurzaam dak kan groen, blauw, geel of rood zijn, of het liefst een combinatie hiervan. Een groen dak houdt je huis koel en biedt plek aan planten en dieren. Een blauw dak verkoelt het gebouw en houdt water vast bij zware regenbuien. Een geel dak heeft zonnepanelen voor duurzame energie. Een rood dak biedt extra leefruimte bovenop het gebouw. En het is ook nog eens mooi! Het Servicepunt Duurzame Daken helpt je op weg bij het verduurzamen van uw dak.

Servicepunt Groen aan de Buurt

Als bewonersinitiatief zijn jullie druk bezig om de buurt groener te maken. Misschien staat het nog in de startblokken of zijn jullie al een tijdje onderweg. Het Servicepunt Groen aan de buurt helpt met de praktische zaken, zoals het vinden van geld of het maken van een slim uitvoeringsplan. Ook worden er kennis, tips en ervaringen gedeeld.

Subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven

De regeling Blauwe Bewonersinitiatieven van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden subsidieert projecten die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer in ons waterschapsgebied. Want waterbeheer doen we samen!