Klimaatadaptatie

Het klimaat is aan het veranderen. Dat merken we aan periodes van extreme neerslag, langdurige droogte en hittestress. Gemeenten werken daarom aan een klimaatadaptieve omgeving. De gemeente de Bilt wil bij elk weertype gezond, veilig en toegankelijk blijven.

Als inwoner kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan het klimaatbestendig maken van uw gemeente en regio. Door aanpassingen te doen in uw directe omgeving, kunnen de effecten van klimaatverandering beter worden opgevangen. Veel maatregelen maken uw huis en tuin bovendien een stuk mooier en gezonder.

Meer informatie over welke maatregelen u zelf kunt nemen in de klimaatadaptatie vindt u op de volgende pagina’s: 

Water- en rioleringsplan 2021-2025

Hoe de gemeente met afval-, hemel- en grondwater moet omgaan, ligt grotendeels vast in nationale wetgeving. De beleidsruimte is klein. De grootste keuzes kunnen worden gemaakt binnen het thema hemelwater.

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA)

Op nationaal niveau is in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) afgesproken dat gemeenten in 2050 klimaatbestendig moeten zijn. In 2020 moet dit in beleid zijn verankerd. Het gaat bij het DPRA om de ruimtelijke (RO) component, het aanpassen van de omgeving aan het veranderende klimaat.

Ecologisch maaien

De gemeente De Bilt gaat delen van het groen anders beheren om meer plantjes, grassen en kruiden een kans te geven: we gaan meer ecologisch maaien. Dit houdt in dat bepaalde delen 1 of 2x per jaar gemaaid worden in plaats van regelmatig. Op deze manier vergroten we de biodiversiteit en trekken we meer insecten en vogels aan.

Steenbreek 

Vooral in stedelijk gebied heeft klimaatverandering consequenties. Veel bestrating in tuinen zorgt voor problemen tijdens hoosbuien én bij aanhoudende droogte. Versteende tuinen bieden geen ruimte voor nuttige dieren.

Operatie Steenbreek wil iedereen in Nederland enthousiasmeren om de tuin te vergroenen en zo bij te dragen aan een klimaatbestendige, gezonde en groene leefomgeving. 

Sedum daken

Sedum daken, ofwel groene daken zijn een vorm van een klimaatadaptieve maatregelen. Dit zijn platte of hellende daken met begroeiing. 

Service punt duurzame daken

Meer groene daken in de regio Utrecht. Dat is wat Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) samen met de provincie voor elkaar wil krijgen. Om inwoners en bedrijven te helpen bij het realiseren van duurzame daken is er nu het Servicepunt duurzame daken. Of u nu uw eigen dak wilt vergroenen of samen met de buren de stap wilt zetten. Een groen dak is bedekt met planten. Groene daken helpen mee om hemelwater op te vangen, ze dragen bij aan biodiversiteit en ze zorgen voor verkoeling in de zomer. Groene daken zijn daarmee nuttig voor dieren, planten en mensen. Ze zorgen voor een gezonde en prettige leefomgeving.

Servicepunt Groen aan de Buurt

Als gemeente of bewonersinitiatief bent u bezig om een buurt groener te maken. U staat nog in de startblokken, of u bent al een tijdje onderweg. Bij het Servicepunt helpen we u met de praktische zaken, zoals het vinden van geld of het maken van een slim uitvoeringsplan. Ook delen we de kennis, tips en ervaringen.

Subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

De regeling Blauwe Bewonersinitiatieven van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden subsidieert projecten die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer in ons waterschapsgebied. Want waterbeheer doen we samen! Voor bijvoorbeeld regentonnen en groene daken kunne hierbij subsidies worden aangevraagd voor ten hoogste 30% van de kosten.

Subsidieregeling klimaatadaptatie

Voor klimaat adaptieve maatregelen zoals voor groene daken, of groen-blauweschoolpleinen is een provinciale subsidieregeling te krijgen. Zie het loket subsidies van de provincie Utrecht.