Brandenburg en omgeving

Hoe wilt u betrokken worden bij het vervolg proces?

 • Participatie: co-creatie.
 • Vertrouwen moet worden teruggewonnen.
 • Volg de juiste procedure. Beschaam het vertrouwen niet.
 • Wees transparant naar inwoners.
 • Geen vage intentieovereenkomsten.
 • Communiceer vroeg en duidelijk.
 • Toelichting: 3 personen zijn betrokken bij proces Schapenweide. Bij de start intensief contact. Nu horen zij niks meer van de gemeente. Proces is nu niet duidelijk voor bewoners.
 • Groep Schapenweide groen! willen graag betrokken worden bij kennisteam.
 • Schapenweide samen met bewoners ontwikkelen.
 • Ontwikkel een duidelijke visie op wonen.
 • Maak gebruik van de ervaringen van andere gemeentes, bijv. Zeist. Bij ons wordt het wiel opnieuw uitgevonden, terwijl er al veel kennis aanwezig is.
 • Gezamenlijk perspectief op ontwikkeling.
 • Niet allemaal locaties aanwijzen.

Welke kansen en ideeën ziet u voor de woningbouwopgave in uw wijk of dorp?

Voor wie?

 • Bouw voor gezinnen en jongeren.
 • Betaalbare eengezinswoningen (Toelichting voor jonge stellen zijn er nu geen betaalbare woningen te koop).
 • Zorg voor multi-inzetbare woningen voor o.a. oud en jong (leeftijdsonafhankelijk) Toelichting: In de Kometenlaan flat geven wonen alleen jonge mensen. Staat regelmatig wat leeg. Ze snappen niet dat er geen ouderen in de flat wonen.
 • Vergrijzing zonder extra woningbouw.

Ideeën voor locaties:

 • Woningbouw op de schapenweide.
 • Vermeerdering van woningen in Meidoornkwartier/Jasmijstraat.
 • Herinrichting Zonneplein (door ruimte beter in te delen is er voldoende ruimte voor woningbouw en groen).
 • Tegenover gemeentehuis.
 • Bedrijfslocaties om-bestemmen naar woningen.
 • Terrein achter Larenstein.
 • Twisslaan.
 • Bouwen buiten de rode contouren.
 • Sta bouw in grote tuinen toe.
 • Koop mensen/bedrijven uit.
 • Flatwoningen Kometenlaan staan regelmatig leeg.

Belangrijke aandachtspunten/vragen

 • Zorg dat woningen voldoende groot zijn bij gezinsuitbreiding.
 • Toename verkeer is een grote zorg.
 • Zorg voor goede verkeersdoorstroming: bouw aan de rand van De Bilt (goede aansluiting op omringend wegennet).
 • Niet verdichten ten koste van groen.
 • Open groene structuur behouden.
 • Duurzaam en ecologisch bouwen.
 • Bouwstijl aan laten sluiten bij bestaande bouw.
 • Hoe staat het met de omgevingsvisie voor de gemeente?
 • Wat betekent de omgevingsvisie van de provincie hierin?

Belangrijkste conclusies

Proces

 • Zorg voor een helder en transparant proces waarin gemeente en inwoners samenwerken.
 • Vertrouwen terug winnen is hierbij belangrijk.

Kansen en ideeën:

 • Behoefte aan betaalbare koopwoningen voor jonge gezinnen waarin ze kunnen doorgroeien.
 • Woningbouw op de schapenweide.
 • Woningbouw buiten de rode contouren, aansluitend op goede verkeersontsluitingen.
 • Omvormen van bedrijfslocaties.
 • Behoud van groen.