De Leijen

Hoe wilt u betrokken worden bij het vervolgproces?

 • Betrek de drie bewonersverengingen binnen de Leijen: Wijkraad De Leijen, Buurtcomité Berlagedriehoek en De Leijenburg.
 • Iedereen betrekken – huis aan huis communicatie in de wijk.
 • Locatie in de wijk kiezen voor overleg/contact.
 • Structuurvisie op wonen/bouwen.
 • Gemeente werkt samen met een kennisteam: vertegenwoordiging van alle wijken in dit team, expertise en uitwerking per deelgebied met inwoners gebied. (eigen team).
 • Meer Bottom up.

Welke kansen en ideeën ziet u voor woningbouwopgave in uw wijk of dorp?

 • Huiskamer voor de wijk.
 • Starterswoningen.
 • Ouderenwoningen.
 • Ombouwen van grote woningen.
 • Ombouwen van bedrijfsruimtes (bijv Rembrandtlaan/Jan van Eijklaan).
 • Voorrang voor eigen inwoners.
 • Hoe is het toewijzingsbeleid?
 • Geen bomen/bos kappen voor woningen.
 • Behoud openbaar vervoer.
 • Behoud werkgelegenheid/bedrijven/wordt geen slaapdorp.
 • Behoud voorzieningen in de buurt.
 • Lokaal meer-lagen bouwen.

Belangrijkste conclusies

Proces

 • Zorg voor goede communicatie.
 • Zorg voor inbedding in een structuurvisie (omgevingsvisie).
 • Trap: Expertteam (gemeentebreed, vertegenwoordiging van elk gebied), gebiedsteam (inwoners uit betreffende gebied).
 • Zoek inwoner op in de wijk (locatie in de wijk kiezen) voor participatie.

Kansen en ideeën

 • Behoud van het groen.
 • Bouw voor eigen inwoners /doelgroep (Jongeren en ouderen).
 • Behoud voorzieningen/leefbaarheid.