Groenekan, Hollandsche Rading, Westbroek

Hoe wilt u betrokken worden bij het vervolgproces?

Kennisteam

 • Maak hierbij gebruik van de bewonersverenigingen en/of andere organisaties om geschikte kandidaten te zoeken.
 • Kennisteam bestaande uit Westbroekers voor Westbroek.
 • Geen kennisteam, vaak maar aantal meningen, beter een goede informatieve website.
 • Kennisteam moet goede afspiegeling zijn van alle gelederen in de kern.
 • Feedback kunnen geven op scenario’s van kennisteam.

Bewonersbijeenkomsten

 • Zorg voor goede voorwaarden en duidelijke uitgangspunten.
 • Gebruikmaken van expertise, om verwarring over begrippen te voorkomen.
 • Maak scheiding tussen binnen en buiten de rode contouren.
 • Zorg voor een duidelijke basisinfo met cijfers en tabellen over woningen/demografie etc van de kern. Geef kaders mee van hoofdlijnen van het gemeentelijk en regio beleid.
 • Maak duidelijk waarover te participeren valt.
 • Bewonersbijeenkomsten organiseren in eigen kern. Bewoners haken sneller aan als het laagdrempelig is.
 • Via enquête behoefte van inwoners ophalen per kern.
 • Woonwensen van alle kernen apart in beeld brengen.

Bewoners informeren

 • Beter gebruik maken van sociale media. Sowieso om de jongeren te bereiken.
 • Niet altijd tijd om naar bijeenkomsten te gaan.
 • Maak een forum.
 • Zorg voor informatieve website.
 • Maak gebruik van de Vierklank/lokale kranten.
 • Terugkoppeling over proces geven, consequent en helder.
 • Maak gebruik van de websites van de bewonersverenigingen.

Snelheid van proces

 • Het moet allemaal niet te lang duren.
 • Tempo maken, maar ook werd genoemd dat dit niet leidend moet zijn.
 • Besluitvorming nodig.
 • Kernteam werkt scenario’s uit, daarna bespreken met belangengroepen en inwoners, scenario’s aanscherpen( inclusief toets op omgevingswet, financiën etc), advies naar de raad, besluitvorming.

Omgevingsvisie

 • Combineer proces woningbouwopgave met omgevingsvisie.
 • Voorkom participatie moeheid.
 • Maak gebruik van kennis van andere gemeenten (Zeist, Austerlitz).
 • Proces aanpassen op cultuur en identiteit van verschillende kernen.

Transparant, duidelijk en concreet

 • Participatie op verschillende niveau’s.
 • Informatievoorziening moet tijdig en up to date zijn, zorg altijd voor terugkoppeling.

Welke kansen en ideeën ziet u voor de woningbouwopgave?

Kansen woningbouw bieden ook kansen natuur

 • Combineer investering woningbouw met duurzame mobiliteit en natuurontwikkeling.
 • Met goede inpassing hoeft bebouwing binnen en buiten de bebouwde kom geen aantasting van het landschap te betekenen.
 • Een integrale visie kan goede afweging betekenen. Bescherming van eigen karakter van gebied door goede inpassing van belangrijke waarden als Waterlinie en optimalisering ecologie.
 • Idee: Maak Groenekan uniek voor wonen.
 • Houdt bij woningbouw rekening met ontsluiting en bereikbaarheid. Nu staan wegen al vol.

Wat gaat er mis als we niet bouwen

 • Als wij zelf niet bouwen, gaat identiteit van kernen verloren, omdat dan alles provinciaal en regionaal besloten wordt.
 • Er treedt vergrijzing op, de jeugd vertrekt.
 • Verenigingsleven gaat kapot, terwijl dat juist jonge gezinnen aantrekt.
 • School en kerken lopen leeg.
 • Verpaupering vanuit Utrecht.

Doelgroepen

 • Bouwen voor jongeren.
 • Bouwen voor ouderen, zodat deze kleiner kunnen gaan wonen en doorstroming op gang komt.
 • Behoefte aan woningen voor alleenstaanden met dorpsbinding. Kan gecombineerd bouwen zijn met appartementen voor ouderen.
 • Behoefte aan woningen in middensegment tot max 350k.
 • Behoefte aan betaalbare woningen.
 • Zorg voor variatie van woningen zodat verschillende doelgroepen in de kernen vertegenwoordigd kunnen blijven.  

Soort woningen

 • Vooral geen grote dure huizen bouwen. Dit verandert de dorpskern en jaagt de jeugd weg.
 • Behoefte aan starterswoningen en appartementen.
 • Maak van Groenekan geen duur “resort”.
 • Betaalbare woningen bouwen voor jonge gezinnen (rijtjeswoningen).
 • Behoefte aan middensegment woningen.
 • Idee: Pied a terre woningen, half onder de grond.
 • Wees creatief met nieuwe vormen van bouwen.
 • Westbroek: gelijkvloers bouwen voor senioren, koopwoningen voor starters, doorstroming van rijtjeswoning naar hoek- en 2-onder-1 kap woningen mogelijk maken, middenhuur voor Westbroekers.
 • Groenekan: behoefte aan seniorenwoningen in duurder segment.
 • Maak meer CPO projecten mogelijk.
 • Het is een misverstand te denken dat met sociale woningbouw geen geld te verdienen is.

Bedreigingen

 • Verkeersontsluiting, verkeer staat nu al vaak vast.
 • Geen hoogbouw in de kleinen kernen.
 • Sociale huurwoningen eerst beschikbaar stellen aan Westbroekers en daarna aan anderen (ondervangen door dorpsbindingseis?).

Locaties

 • Versteeglaan in plaats van locatie Kastanjelaan.
 • Locatie Versteeglaan optimaliseren.
 • Westbroek: terrein Welaken Dr Welfferweg, ombouwen tot appartementencomplex.
 • Kijk naar nieuwe mogelijkheden zoals agrarische bedrijven. Varkensbedrijven worden  nu bv gesaneerd.
 • Onderzoek de mogelijkheid om grote boerderijen om te zetten naar meerdere woningen.
 • Rode contouren ter discussie stellen.
 • Terrein Hertenkamp, terrein van de chinees.
 • Terrein Hendriksen?
 • Kijk naar oude lege gebouwen, zoals opslaggebouwen.
 • Zet maatschappelijke functie om naar wonen.
 • Bekijk de 13 afgevallen locaties opnieuw.

Belangrijkste conclusies

Proces

 • Maak gebruik van de kennis van bewonersverenigingen en andere groepen bij organiseren bijeenkomsten en samenstellen kennisteam.
 • Heldere en transparante informatie essentieel. Zowel lokale media als digitale kanalen.
 • Met name de jongeren dringen aan op meer digitale tools als online participatie en instellen van forum.
 • Integreer participatieproces van woningbouwopgave met proces van omgevingsvisie.
 • Kennisteam moet afspiegeling zijn van het gebied/kern.
 • Aandacht voor cultuur en identiteit van verschillende kernen.
 • Zorg vooraf voor goede basisinformatie van cijfers met betrekking tot aantal, soort, koop/huur woningen en demografische ontwikkelingen en trends.

Kansen en ideeën

 • Goede integrale inpassing van woningbouw biedt ook kansen voor natuur.
 • Zet in op variatie aan woningen voor behoud leefbaarheid van de kleine kernen.
 • Betaalbare woningen voor jongeren, jonge gezinnen en senioren. Maak doorstroming mogelijk.
 • Kijk naar nieuwe mogelijkheden, bedrijfsgebouwen en leegstaande gebouwen omvormen naar woningen. Onderzoek nieuwe ontwikkelingen bv bij agrarische bedrijven.
 • Zorg dat jongeren in eigen dorp voorrang krijgen (dorpsbinding, tijdsperiode).
 • Rode contouren ter discussie stellen.