Maartensdijk

Hoe wilt u betrokken worden bij het vervolgproces?

Informatie

 • Informeer mensen goed.
 • De gemeente moet transparant en eerlijk zijn (3x).
 • Maak het tijdspad en budget helder.
 • Informeer over hoe/wat/waarom enz.
 • Maak duidelijk welke afspraken met projectontwikkelaars worden gemaakt.
 • Maak duidelijk welke zachte plancapaciteit er is.

Proces

 • Inwoners en gemeente zoeken samen naar locaties voor woningbouw.
 • We zorgen voor een breed gedragen plan voor Maartensdijk.
 • Bijeenkomsten in de Vierstee.
 • Hou een behoeftepeiling per dorp en leg alle dorpen naast elkaar.
 • Nodig mensen tijdig uit en maak het kenbaar.
 • Volgende bijeenkomst kijken waar de rode contour eventueel opgerekt kan worden.
 • Wissel ook goed de verschillende beelden uit die er leven.

Groep

 • Vorm een belangenvereniging /bewonerscomité/denktank/klankbordgroep Maartensdijk die met de gemeente praat (meerdere keren).

Welke kansen en ideeën ziet u voor de woningbouwopgave in uw wijk of dorp?

Noodzaak (ook van oprekken rode contour)

 • Let op het absorptievermogen van de kernen. Bouw stapsgewijs en niet in één keer een hele wijk erbij. (2x)
 • Hoeveel woningen in Maartensdijk bouwen is reëel en gewenst? Denk daar goed over na
 • Het is nodig voor instandhouding van winkels, verenigingen en scholen (5x)
 • Bekijk eerst de mogelijkheden binnen de rode contour (8x)
 • Niet buiten de rode contour (2x)
 • Bouwen buiten de rode contour is voor de gemeente De Bilt geen optie. Zorg dus voor een breed gedragen plan om binnen de rode contour te bouwen
 • Er is nog ruimte te winnen door bestaande woningen te splitsen
 • Alle sociale huurwoningen lijken nu in Maartensdijk te komen, dat is niet de bedoeling (2x)
 • Spaar het groene, dorpse karakter van Maartensdijk en zorg dat het geen Vinex-locatie voor de buren wordt

Doelgroepen

 • Laat eerst twee maanden inschrijven alleen voor Maartensdijkers (bij koopwoningen). Dwing dit af bij particuliere ontwikkelingen.
 • Zorg dat Maartensdijkers voorrang krijgen (5x) en bouw voor jongeren
 • Zorg dat ouderen in Maartensdijk kunnen blijven (ook als ze verzorging nodig hebben)

Soort woningen

 • Bejaardencentrum met verzorging (2x)
 • Betaalbare koopwoningen (meerdere keren)
 • Koopwoningen voor starters (meerdere keren)
 • Kijk/onderzoek goed waar behoefte aan is in Maartensdijk zelf (3x)
 • Sociale huur is prima, maar zorg dat er garantie is dat deze gevuld worden door inwoners van de eigen gemeente en niet door mensen uit Utrecht.
 • Zorg voor een goede mix tussen koop en huur (2x)
 • Starterswoningen
 • Maertensplein: ouderen | naast brandweer: middenhuur | naast Aeres: sociale huur
 • Levensloopbestendige woningen
 • Tijdelijke woningen

Locaties

 • Bouw een wijkje woningen met zonnepanelen op de plek waar het zonneveld gepland is
 • Tussen Aeres en sportvelden
 • Kaslocatie Maertensplein
 • Naast de brandweer
 • Bouw op het industrieterrein
 • Kijk serieus aan de westkant van Maartensdijk
 • Appartementen uitbreiden bij het oude gemeentehuis
 • Niet achter de Prinsenlaan

Overige

 • Denk bij het bouwen van nieuwe woningen ook goed na over de infrastructuur, ook wegen om het dorp te verlaten. (2x)
 • Hou het woongenot van huidige bewoners in de gaten (2x)
 • Regel dat mensen die nu in verkeerde woning voor een laag bedrag wonen hun huurbedrag mee kunnen verhuizen naar de nieuwe, beter passende woning.
 • Verspil geen grond aan een zonnepark

Belangrijkste conclusies

Proces

 • Onderzoek goed wat de behoefte van Maartensdijkers is. Inschatting van aanwezigen is: goedkope koopwoningen en ouderen-/zorgwoningen.
 • Maak een meedenkgroepje van Maartensdijkers

Kansen en ideeën

 • Kijk vooral/eerst naar locaties binnen de rode contour (m.n. Maertensplein, naast brandweer, naast Aeres)
 • De vraag is of er voor Maartensdijkers veel behoefte is aan sociale huurwoningen en zorg in ieder geval dat we niet alleen maar sociale huurwoningen voor Utrecht bouwen
 • Eventueel is oprekken van de rode contour mogelijk, maar dan wel gefaseerd zodat er niet ineens een wijkje bij Maartensdijk komt. Dit tast het karakter van het dorp te veel aan
 • Zorg dat Maartensdijkers voorrang krijgen! Zowel bij huur als koop (bv. twee maanden inschrijftermijn voor Maartensdijkers)