Verkeer en vervoer

Gemeente De Bilt is met auto, fiets en openbaar vervoer goed bereikbaar. Parkeren is gratis. Er zijn wel enkele blauwe zones.

De blauwe zone voor parkeerplaatsen is bedoeld om langdurig parkeren tegen te gaan. Het niet mogelijk om ontheffing voor blauwe zones aan te vragen. Een uitzondering hierop is de blauwe zone bij de Dorpsstraat in De Bilt.

 

Samen met het projectbureau MRA-Elektrisch (MRAe) stimuleert de gemeente het elektrisch rijden. Op verzoek worden openbare laadpalen geplaatst. Hiervoor gelden een aantal criteria, zoals de afstand tot bestaande laadpalen die nog niet optimaal benut worden en de mogelijkheid om de auto op eigen perceel te parkeren. Afhankelijk hiervan wordt een aanvraag verder in behandeling genomen.

De bestaande laadpalen en actuele aanvragen zijn in te zien via de laadkaart van MRAe. Een nieuwe laadpaal kan aangevraagd worden via het formulier Verzoek tot plaatsing van een publieke paal (MRAe)  

De provincie Utrecht is opdrachtgever van het openbaar vervoer in De Bilt. Samen met de vervoerders U-OV(Qbuzz) en Syntus (Keolis) bekijken zij elk jaar welke dienstlijnen voldoende gebruikt worden en kunnen naar aanleiding daarvan de dienstregeling aanpassen.

Informatie over routes vindt u op www.u-ov.nl of op www.ov9292.nl.

Vindt u dat er in uw wijk of buurt te hard wordt gereden, dan kunt u (samen met uw buurtgenoten) bij de gemeente een verzoek doen voor een snelheidsmeting of voor het ophangen van een snelheidsdisplay of hartjesbord. U kunt uw verzoek mailen naarinfo@debilt.nlof telefonisch melden via 030 - 228 94 11.

Ook kunt u dit melden bij Veilig Verkeer Nederland. VVN heeft een aantal buurtacties ontwikkeld, waarmee u ook zelf iets kunt doen aan de verkeersveiligheid in uw buurt.

De gemeente maakt geen gebruik van spiegels in het verkeer. Omdat:

  • Een spiegel vaak een vertekend beeld geeft van snelheid en afstanden
  • Een spiegel verschuiven kan, waardoor deze een schijnveiligheid (verkeerd beeld) geeft
  • Een spiegel ook teveel aandacht kan opeisen, waardoor te weinig overzicht is voor de rest van de situatie

Op een enkele plaats in de gemeente staat nog een verkeersspiegel. Dit is het gevolg van eerder gemaakte afspraken of omdat de spiegel op privé-terrein staat.

De gemeente brengt geen witte markering aan bij uitritten. Wanneer iemand zijn auto voor uw uitrit parkeert, kunt u deze vorm van overlast melden bij de politie via 0900 - 8844.

Voor de Korssesteeg in Westbroek, de Ruigenhoeksedijk in Groenekan, de Voordorpsedijk en de Bunnikseweg in De Bilt zijn geslotenverklaringen ingesteld. Dit om de veiligheid en de leefbaarheid te waarborgen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een ontheffing aanvragen. Meer informatie vindt u op de pagina Ontheffing geslotenverklaring.

Gemeente De Bilt, werkt samen met Provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Soest en Utrecht aan een 21 kilometer lange doorfietsroute tussen Amersfoort en Utrecht.

Meer informatie vindt u op de pagina Realisatie doorfietsroute Amersfoort - Utrecht.