Wet goed verhuurderschap en ongewenst gedrag melden

In de Wet goed verhuurderschap staan regels waaraan verhuurders en verhuurbemiddelaars zich moeten houden. Werken zij niet volgens die regels? Dan kan de gemeente een waarschuwing of boete geven.

Ongewenst gedrag van verhuurders melden

Zoekt of huurt u een woning van een verhuurder? En vindt u dat de verhuurder discrimineert of bedreigt? Te hoge borg vraagt of oneerlijke servicekosten rekent? Dan kunt u ongewenst gedrag van verhuurders melden.

Voor wie

U kunt ongewenst gedrag van een verhuurder melden als: 

 • u een particuliere huurwoning zoekt (niet van een woningcorporatie)
 • u een woning huurt van een particuliere verhuurder of verhuurbemiddelaar. Een verhuurbemiddelaar brengt huurders in contact met particuliere verhuurders
 • u een buitenlandse werknemer bent met een werk-huurcontract. U werkt en woont dan via een uitzendbureau

Huurt u van een woningcorporatie? Meld uw klacht dan bij de corporatie die de woning verhuurt. Die werkt de klacht zelf af. Komt u er met de corporatie niet uit? Neem dan contact op met de onafhankelijke geschillencommissie waarbij uw woningcorporatie is aangesloten. Via de website van uw woningcorporatie vindt u de contactgegevens van de onafhankelijke geschillencommissie.

Als gemeente kunnen wij niet handhaven op meldingen van huurders van een woningcorporatie. Wel staat het u vrij om een melding te doen bij de gemeente. Wij zullen deze melding dan niet oppakken, maar ter kennisgeving aannemen.

Voorwaarden

U kunt ongewenst gedrag melden in de volgende situaties.

De verhuurder:

 • discrimineert u
 • bedreigt of maakt u bang
 • vraagt te hoge borg (meer dan 2 maanden kale huur)
 • vraagt bemiddelingskosten
 • maakt geen schriftelijk huurcontract
 • geeft u geen goede informatie over:
  • uw rechten en plichten bij de huur van de woning (die niet in het huurcontract staan)
  • de hoogte van de borg en wanneer u die terugkrijgt als het huurcontract stopt
  • informatie hoe u met de verhuurder in contact kunt komen
  • contactinformatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
  • de servicekosten: u moet een compleet overzicht van de kosten krijgen

De verhuurbemiddelaar:

 • vraagt bemiddelingskosten

Nodig bij uw melding

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U kunt ook anoniem een melding doen. U geeft uw gegevens dan niet.
 • gegevens van de verhuurder of de verhuurbemiddelaar waarover u de melding maakt
 • het adres, als het om een woning gaat die u huurt of wilt huren
 • beschrijving van de situatie, als dat kan met foto’s en bijlagen

Melden

U kunt hieronder een melding maken bij de gemeente. De melding kunt u op 3 manieren doen: via Digi-D, E-Herkenning of anoniem.

Inloggen met DigiD Melding maken via Digi-D Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Melding maken via E-Herkenning Anonieme melding maken

 • U krijgt een bericht van uw melding. De gemeente beoordeelt uw melding zo snel mogelijk. Hoelang de aanpak van de melding duurt, hangt af van de situatie. Het kan zijn dat het Huurteam uw melding oppakt. U krijgt dan bericht van ons. Als uw melding anoniem is, kunnen wij u niet informeren over de voortgang.
 • Blijkt na uw melding dat de verhuurder van de woning niet voldoet aan de regels? Dan kunnen wij de verhuurder een waarschuwing en uiteindelijk een boete geven.
 • De gemeente kan niet alle meldingen controleren, gebruiken of oplossen. Meldingen van ernstige situaties pakken wij altijd op. Als de situatie niet heel dringend is, controleren wij de melding later.  

Heeft u huurproblemen die niet te maken hebben met het gedrag van verhuurder of verhuurbemiddelaar? Dan kunt u ook contact opnemen met het Huurteam De Bilt. Het Huurteam De Bilt helpt u huurproblemen op te lossen. Bijvoorbeeld bij een te hoge huur, als het onderhoud niet op tijd gebeurt, de woning slecht geïsoleerd is, of als de servicekosten niet goed zijn berekend. Bij het Huurteam werken juristen en andere experts. Het advies is gratis. Bekijk de pagina Huurteam

Verhuur aan een buitenlandse werknemer

Verhuurt u aan een buitenlandse werknemer? Dan moet u ook:

 • De huurovereenkomst los van de werkovereenkomst vastleggen
 • Huurders schriftelijk informeren in een taal die zij begrijpen.

Huurcontracten

De wet geldt voor alle huurcontracten. Als uw oude contracten niet aan de nieuwe regels voldoen, moet u ze vernieuwen. Er is een overgangsregeling voor een aantal regels in de wet. Zoals de schriftelijke informatie die de verhuurder aan de huurder moet verstrekken. En het scheiden van het huurcontract en het arbeidscontract. Bekijk artikel 23 op overheid.nl

Waarschuwing of boete

Houdt u zich als verhuurder niet aan de regels? Dan kunnen wij u een waarschuwing geven of een boete. Een verhuurder kan een boete krijgen van maximaal € 40.000,-.