Groenonderhoud

De gemeente onderhoud het groen in de openbare ruimte. Zo zorgen we voor een mooie plek om te wonen, werken en recreëren. Bij het onderhouden van het groen houden wij zoveel mogelijk rekening met de dieren en insecten die leven in het groen. Ook moet het goed uitvoerbaar zijn voor de BIGA, die voor ons het groen onderhouden, ook houden wij rekening met de kosten.

Maaibeheer

De meeste bermen en sommige gazons beheren wij ecologisch. Door bermen en gazons ecologisch te beheren, komen meer grassen en kruiden tot bloei en vergroten wij de biodiversiteit en de landschappelijke belevingswaarde. Het vergroten van de biodiversiteit zorgt voor een natuurlijk en evenwichtig ecosysteem. Dit is belangrijk want hiermee bestrijden we ziektes op een natuurlijke manier.

Op de geselecteerde locaties maaien wij één of twee keer per jaar en voeren het maaisel af. Standaard houden wij langs de randen van het huidige gazon een smalle strook kort. Deze strook blijven wij frequent maaien om ervoor te zorgen dat het groenvak er verzorgd uit blijft zien. Bovendien zorgt de variatie aan hoogte van de gras- en kruidenvegetatie, dat voor de verschillende soorten flora en fauna een geschikte leefomgeving ontstaat.

Snoeien

Wij houden meerdere snoeirondes per jaar. In de winter (jan-feb) wordt de beplanting uitgedund (verjongd) waar nodig. In het voorjaar worden de bloeiende heesters gesnoeid. En de zomer wordt overhangend groen ingenomen om overlast te voorkomen. De hagen worden 2 x per jaar gesnoeid (juni-september).

Bij het snoeien houden wij zoveel mogelijk rekening met de biodiversiteit. We bekijken per groenvak wat nodig is. We snoeien daarom niet alle groenvakken in een buurt op dezelfde manier en tijd. Zo blijven er nog genoeg schuil- en nestelgelegenheden voor dieren. Sommige soorten heesters snoeien we jaarlijks, omdat er dan pas bloei ontstaat. Met snoeien verjongen we het groen zodat het langer goed blijft. Soms is het nodig om grondig te snoeien, omdat dit noodzakelijk is voor het onderhoud, of klachten (te verwachten) zijn.

Biodiversiteit

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan planten en dieren. Een grote biodiversiteit zorgt voor een natuurlijk en evenwichtig ecosysteem. Bij de aanleg van nieuwe beplanting houden we rekening met de plantkeuze en herkomst om de biodiversiteit te vergroten. Bovendien onderhouden wij onze planten, bermen en gazons waar mogelijk ecologisch om de biodiversiteit te vergroten. U kunt zelf ook meewerken aan biodiversiteit.

Kijk op de pagina Biodiversiteit.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt ook zelf een bijdrage leveren aan het openbaar groen of door de inrichting van het groen in uw eigen tuin of op uw balkon.

 • Is u iets opgevallen aan het openbaar groen? Dan kunt u een melding openbare ruimte maken en dit aan ons doorgeven. 
 • Denkt u dat u samen met uw buren een openbaar groenvak beter kunt onderhouden? Dan kunt u deze samen adopteren
 • Ook kunt u in uw eigen tuin en/of balkon een bijdrage leveren aan het vergroten van de biodiversiteit en het aantrekkelijker maken van uw leefomgeving. Ruil stenen in voor planten!
  Houd daarbij rekening met:
  1. Variatie – verschillende soorten planten
  2. Herkomst – geen bestrijdingsmiddelen toegepast door de kweker
  3. Soorten die van origine in de gemeente De Bilt voorkomen
  De gemeente De Bilt doet mee aan Operatie Steenbreek. Bekijk de slimme tips voor jouw tuin. 
 • Kern Bilthoven en De Bilt liggen in de uitlopers van de Utrechtse Heuvelrug. Leg ook een heuvelrugtuin aan.
 • In de gemeente De Bilt zijn diverse groepen bezig om de biodiversiteit in hun eigen omgeving te vergroten. Deze groepen zijn verenigd in een gemeentebrede Biltse Werkgroep Biodiversiteit. Hier worden ervaringen en kennis uitgewisseld. Nieuwsgierig of wilt u  hieraan meewerken? Meld u dan bij Joanne Penning van Samen voor De Bilt via joanne@samenvoordebilt.nl.