Initiatief en invloed

Met elkaar maken we De Bilt tot een gemeente waar het goed wonen, werken en verblijven is. Ideeën en initiatieven van bewoners zijn daarbij heel belangrijk. Daarom betrekken we inwoners bij ontwikkelingen in de verschillende dorpen en de omgeving, maar helpen we ze ook graag verder als ze een goed idee hebben.

Lees hieronder meer over de verschillende manieren waarop u invloed kunt uitoefenen en hoe wij met inwoners samenwerken.

Gemeenteraad

Wilt u de gemeenteraad op de hoogte brengen van uw mening over ontwikkelingen in de gemeente of wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen? Er zijn verschillende manieren om de raad te informeren of om een onderwerp op de agenda te laten plaatsen. Zie 'Denk en doe mee'.

Inwonerpanel

Een paar keer per jaar peilen we de mening en ideeën van inwoners van onze gemeente over actuele onderwerpen. Dat doen we met een digitale enquête onder het inwonerpanel. Dit inwonerpanel is een van de manieren om inwoners te betrekken bij het beleid en bestuur van de gemeente. Wij vinden dat belangrijk, want zo kunnen we beter beleid maken en problemen gerichter oplossen.

Lees meer over het inwonerpanel.

Meedenken en doen bij projecten en beleid

Wij hechten grote waarde aan inbreng van inwoner, bedrijven en instellingen. Door samen te werken kunnen we de kwaliteit en uitvoerbaarheid van beleid en projecten vergroten. Hoe we daarin graag met uw samenwerken is vastgelegd in de 'Nota participatiebeleid; Samenwerken in De Bilt (pdf, 171 KB) ’.

Dehoofdpunten van het participatiebeleid (pdf, 199 KB) hebben wij voor u kort weergegeven.

Kernwethouders en spreekuren

Alle wethouders hebben een of twee kernen onder hun hoede. U kunt iedere maand zonder afspraak naar een spreekuur van de wethouder van uw dorp. Een manier voor u om in gesprek te gaan met het gemeentebestuur en voor de wethouders om te vernemen wat er leeft.
Op dit moment is de planning nog niet bekend. Wanneer de spreekuren weer worden gehouden worden deze bekendgemaakt op de website. 

Gebiedsmakelaars

De gemeentelijke organisatie is ingericht op drie gebieden: De Bilt, Bilthoven en de Groene Kernen (Maartensdijk, Groenekan, Hollandsche Rading en Westbroek). Elk gebied heeft een eigen gebiedsteam van medewerkers met kennis op alle terreinen en eigen gebiedsmakelaars. De gebiedsmakelaars onderhouden een breed netwerk in de samenleving. Ze weten wat er speelt en kennen het gebied goed. U kunt de gebiedsmakelaar benaderen om een beroep te doen op dit netwerk of als u een initiatief wil starten in uw wijk of dorp. Bijvoorbeeld als u iets wil organiseren voor de ouderen in uw buurt, maar u weet niet zo goed hoe u in contact komt met de juiste personen. Of als u als ondernemer het openbaar groen voor uw bedrijf wil adopteren en hierover met de buurt in gesprek wil. De gebiedsmakelaar kan met u meedenken hoe u dit organiseert.
Op de pagina over uw kern, staat wie de gebiedsmakelaar is en hoe u met hem/haar in contact kunt komen. Zie de pagina 'De kernen'.

Melding openbare ruimte

De 'openbare ruimte' is een verzamelnaam voor de plekken die wij allemaal gebruiken. Het is belangrijk dat deze plekken veilig, netjes en toegankelijk zijn. Is u iets opgevallen in uw omgeving? Geef dit aan ons door via een Melding openbare ruimte.