Initiatief en invloed

Met elkaar maken we De Bilt tot een gemeente waar het goed wonen, werken en verblijven is. Ideeën en initiatieven van bewoners zijn daarbij heel belangrijk. Daarom betrekken we inwoners bij ontwikkelingen in de verschillende dorpen en de omgeving, maar helpen we ze ook graag verder als ze een goed idee hebben.

Lees hieronder meer over de verschillende manieren waarop u invloed kunt uitoefenen en hoe wij met inwoners samenwerken.

Gemeenteraad

Wilt u de gemeenteraad op de hoogte brengen van uw mening over ontwikkelingen in de gemeente of wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen? Er zijn verschillende manieren om de raad te informeren of om een onderwerp op de agenda te laten plaatsen. Zie 'Denk en doe mee'.

Inwonerpanel

Een paar keer per jaar peilen we de mening en ideeën van inwoners van onze gemeente over actuele onderwerpen. Dat doen we met een digitale enquête onder het inwonerpanel. Dit inwonerpanel is een van de manieren om inwoners te betrekken bij het beleid en bestuur van de gemeente. Wij vinden dat belangrijk, want zo kunnen we beter beleid maken en problemen gerichter oplossen.

Lees meer over het inwonerpanel.

Meedenken en doen bij projecten en beleid

Wij hechten grote waarde aan inbreng van inwoner, bedrijven en instellingen. Door samen te werken kunnen we de kwaliteit en uitvoerbaarheid van beleid en projecten vergroten. Hoe we daarin graag met uw samenwerken is vastgelegd in de 'Nota participatiebeleid; Samenwerken in De Bilt (pdf, 171 KB) ’.

Dehoofdpunten van het participatiebeleid (pdf, 199 KB) hebben wij voor u kort weergegeven.

Gebiedsmakelaars

De gemeente kent 3 gebieden: De Bilt, Bilthoven en en de groene kernen (Maartensdijk, Groenekan, Hollandsche Rading en Westbroek). Elke kern heeft een eigen gebiedsmakelaar: zij onderhouden een breed netwerk in de samenleving. Uw gebiedsmakelaar weet wat er speelt en kent het gebied goed.

Bekijk de pagina gebiedsmakelaars voor meer informatie. 

Melding openbare ruimte

De 'openbare ruimte' is een verzamelnaam voor de plekken die wij allemaal gebruiken. Het is belangrijk dat deze plekken veilig, netjes en toegankelijk zijn. Is u iets opgevallen in uw omgeving? Geef dit aan ons door via een Melding openbare ruimte.