Vergunningcheck

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw bouwplannen? Vul dan de vergunningcheck in.

Check het op het nieuwe omgevingsloket

Met de vergunningcheck van het nieuwe Omgevingsloket ziet u of een omgevingsvergunning nodig heeft. Soms is er geen vergunning nodig, maar moet u wel een melding doen of heeft u een informatieplicht.

Komt u er niet uit of wilt u meer informatie? Schakel dan een vakkundig adviseur in zoals een architect of (steden)bouwkundige. Eventueel kunt u ook een schetsplan indienen. Bij een schetsplan kijkt de gemeente voorafgaand aan de vergunningaanvraag of uw (bouw)plan binnen de regels van het Omgevingsplan past en voldoet aan de eisen van welstand. Aan het indienen van een schetsplan zijn kosten verbonden.

In de onderstaande video wordt de vergunningcheck verder uitgelegd.