Groene, duurzame daken

Een groen dak kent diverse voordelen waaronder het vasthouden van water en het vergroten van de biodiversiteit. We gaan voor een gezonde, groene en klimaatbestendige leefomgeving. 
Een groene gemeente De Bilt draagt niet alleen bij aan de biodiversiteit, maar ook aan een prettig en gezond woon-, werk- en leefklimaat. 

Om uw dak te vergroenen of uw huis duurzamer te maken kunt u terecht bij het Energieloket.

Servicepunt Duurzame Daken

Wat is er mogelijk? Is mijn dak geschikt? Hoe doe ik het samen met de buren? Het Servicepunt Duurzame Daken geeft hierover advies.