Duurzaam bouwen

De gemeente De Bilt wil in 2050 energieneutraal zijn. Bij het realiseren van die ambitie is het verder verduurzamen van gebouwen een belangrijk onderdeel.

Duurzaam bouwen (DuBo) is een manier van bouwen waarbij het milieu zo min mogelijk wordt belast, een optimale woonkwaliteit wordt gerealiseerd en waar het gebouw, maar ook de openbare ruime een lange levensduur hebben (bijvoorbeeld door flexibiliteit of goede materiaalkeuze).

Een energieneutraal De Bilt kunnen we alleen samen realiseren. Op deze pagina leest u meer over geldende regels, hulpmiddelen en organisaties die ondernemers en particuliere bouwers op weg kunnen helpen bij duurzaam bouwen.

Regels en beleid

Aan het (ver)bouwen en gebruik van woningen en andere gebouwen zijn landelijke bouwregels verbonden. Dit zijn onder meer voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. In het Bouwbesluit 2012 leest u aan welke minimale bouwtechnische voorschriften moet worden voldaan.
De landelijke overheid heeft ook ambities voor duurzaam bouwen opgesteld.
In lijn met deze ambities moeten gebouwen vanaf 1 juli 2020 óók voldoen aan strengere eisen voor energiegebruik: de Bijna Energieneutrale Gebouw Eisen (BENG-eisen).

Meer informatie