Duurzaam bouwen

De gemeente De Bilt wil in 2030 energieneutraal zijn. Bij het realiseren van die ambitie is het verder verduurzamen van gebouwen een belangrijk onderdeel. Daarom heeft de gemeente in mei 2016 haar beleid en ambities wat betreft duurzaam bouwen vastgesteld.

Duurzaam bouwen (DuBo) is een manier van bouwen waarbij het milieu zo min mogelijk wordt belast, een optimale woonkwaliteit wordt gerealiseerd en waar het gebouw, maar ook de openbare ruime een lange levensduur hebben (bijvoorbeeld door flexibiliteit of goede materiaalkeuze).

DuBo-ambities De Bilt

De gemeente heeft haar DuBo-ambities concreet gemaakt met het instrument ‘GPR-gebouw’. GPR-gebouw meet duurzaamheid van woning- en utiliteitsgebouw (o.a. kantoren  en scholen) met een 'rapportcijfer' op vijf thema's: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstvisie.

Ambities bestaande bouw

  • Een verhoging van de GPR-score met 2,5
  • Minimaal Energielabel B
  • Streven naar Nul-op-de-Meter-Woningen

Ambities nieuwbouw

Bij nieuwbouw gaan we een stapje verder gaan dan bij bestaande bouw en hebben we GPR-ambities per thema:

  • Gemiddeld over alle thema’s een 8*
  • Minimaal een 9 op thema ‘energie’
  • Minimaal een 7 op thema ‘milieu’
  • Minimaal een 8 op subthema ‘toegankelijkheid’ (onder thema ‘gebruikskwaliteit’) voor woningen met het predicaat ‘levensloopbestendig’ en voor publieke gebouwen

* Voor publieke gebouwen gemiddeld een 8,5.

Meer informatie