Duurzaam bouwen

De gemeente De Bilt wil in 2050 energieneutraal zijn. Bij het realiseren van die ambitie is het verder verduurzamen van gebouwen een belangrijk onderdeel.

Duurzaam bouwen (DuBo) is een manier van bouwen waarbij het milieu zo min mogelijk wordt belast, een optimale woonkwaliteit wordt gerealiseerd en waar het gebouw, maar ook de openbare ruime een lange levensduur hebben (bijvoorbeeld door flexibiliteit of goede materiaalkeuze).

Een energieneutraal De Bilt kunnen we alleen samen realiseren. Op deze pagina leest u meer over geldende regels, hulpmiddelen en organisaties die ondernemers en particuliere bouwers op weg kunnen helpen bij duurzaam bouwen.

Regels en beleid

Aan het (ver)bouwen en gebruik van woningen en andere gebouwen zijn landelijke bouwregels verbonden. Dit zijn onder meer voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. In het Bouwbesluit 2012 leest u aan welke minimale bouwtechnische voorschriften moet worden voldaan.
De landelijke overheid heeft ook ambities voor duurzaam bouwen opgesteld.
In lijn met deze ambities moeten gebouwen vanaf 1 juli 2020 óók voldoen aan strengere eisen voor energiegebruik: de Bijna Energieneutrale Gebouw Eisen(BENG-eisen).

In de Bilt werken gemeente en andere partijen samen aan een energie neutrale gemeente. Dat doen zij in het samenwerkingsverband BENG, de Biltse Energie Neutrale Gemeenschap. BENG! wil dat De Bilt in 2030 een duurzame energiehuishouding heeft.
U kunt bij BENG! onder andere terecht voor een vrijblijvend adviesgesprek met een energieambassadeur over het duurzaam (ver)bouwen van uw woning of pand.

Om meer inzicht te krijgen in mogelijke Duurzaam Bouwen-maatregelen (DuBo-maatregelen) voor zowel bestaande als nieuwbouw woningen heeft de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) zogenaamde menukaarten gemaakt. Deze menukaarten helpen u om keuzes te maken als u een woning wilt verduurzamen.

Jouw Huis Slimmer is het onafhankelijke energieplatform van de gemeente De Bilt en 14 andere gemeenten in de provincie Utrecht. Weet u hoeveel energie u verbruikt? Wilt u graag meer weten over verschillende duurzame maatregelen als dakisolatie, zonnepanelen en warmtepomp? Of bent u benieuwd naar subsidies en financieringsvormen voor verduurzaming van uw woning? De website van Jouw Huis Slimmer helpt u verder met advies op maat.

GPR Gebouw-software is speciaal ontwikkeld om inzicht te krijgen in de duurzaamheid van een woningontwerp. Het ontwerp wordt daarvoor getoetst op vijf thema’s: gezondheid, toekomstwaarde, energie, milieu en gebruikskwaliteit.
De gemeente stelt het gebruik van GPR Gebouw-software (www.gprgebouw.nl) gratis beschikbaar. Met de GPR tool kan een initiatiefnemer inzicht verkrijgen in de kansen voor duurzaamheid en gevoel krijgen bij het effect van maatregelen op de GPR scores.

Bent u een particulier? Meer informatie over het instrument GPR Gebouw vindt u in deze folder: GPR folder voor particuliere bouwers
Interesse? Stuur een e-mail naar Bart Verhagen van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), e-mailadres: b.verhagen@odru.nl

Ambities gemeente bestaande bouw

  • Een verhoging van de GPR-score met 2,5
  • Minimaal Energielabel B
  • Streven naar Nul-op-de-Meter-Woningen.

Ambities gemeente nieuwbouw

Bij nieuwbouw gaan we een stapje verder gaan dan bij bestaande bouw en hebben we GPR-ambities per thema:

  • Gemiddeld over alle thema’s een 8 (voor publieke gebouwen gemiddeld een 8,5)
  • Minimaal een 9 op thema ‘energie’
  • Minimaal een 7 op thema ‘milieu’
  • Minimaal een 8 op subthema ‘toegankelijkheid’ (onder thema ‘gebruikskwaliteit’) voor woningen met het predicaat ‘levensloopbestendig’ en voor publieke gebouwen.