Overzicht Bouwen en verbouwen

Als u wilt gaan bouwen of verbouwen heeft u met allerlei regels en voorwaarden te maken. Soms moet u een vergunning aanvragen, een melding doen of heeft u een informatieplicht.

De volgende trajecten zijn mogelijk:

Komt u er niet uit of wilt u meer informatie? Schakel dan een vakkundig adviseur in zoals een architect of (steden)bouwkundige.

Kijk op de pagina van het nieuwe Omgevingsloket.

Als u gaat bouwen, verbouwen of het gebruik van een pand wijzigt, zullen deze werkzaamheden moeten voldoen aan de regels van het Omgevingsplan en regels vanuit het Rijk. Deze kunt u inzien op het nieuwe Omgevingsloket Voor veel voorkomende werkzaamheden zoals “boom kappen” of “dakkapel plaatsen” hebben we een vergunningcheck gemaakt. Deze kunt u op het nieuwe Omgevingsloket doorlopen bij vergunningcheck

  • De Welstandsnota van de gemeente De Bilt staat op de pagina Welstand. In bijlage 3 staat de monumentenlijst.
  • Monumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  • Kadaster.nl

Ler op: Naast een omgevingsvergunning voor activiteit Monumenten is vaak ook een vergunning vereist voor de activiteit Bouwen. Deze kunnen niet los van elkaar worden aangevraagd, tenzij u een gefaseerde aanvraag indient.

Voor de regels rondom het kappen van bomen kunt u een vergunningencheck doorlopen op het nieuwe Omgevingsloket.

Vanaf 1 januari 2024 moet u in bepaalde gevallen een gebruiksmelding doen voordat een gebouw in gebruik genomen kan worden. Kijk voor meer informatie op iplo.nl. De gebruiksmelding kunt u doen via het Omgevingsloket DSO.

Kijk op de pagina Kabels en leidingen plaatsen.

Bij overtredingen op het gebied van milieu en bouwen treedt de gemeente handhavend op. Handhavend optreden is noodzakelijk om de leefbaarheid en veiligheid van iedereen te garanderen. Hiervoor zijn wetten en regels vastgesteld.

Kijk op de pagina Duurzaam bouwen.

Voorkom ergernis of een juridisch geschil en vertel uw buren tijdig over uw bouwplannen. Dat kan ook met een tekening of briefje in de brievenbus.

  • Het plaatsen van een airco of warmtepomp 
  • Lees meer over verduurzamingsmaatregelen bij ons energieloket