Overzicht Bouwen en verbouwen

Als u wilt gaan bouwen of verbouwen heeft u met allerlei regels en voorwaarden te maken. Soms moet u een vergunning aanvragen of een melding doen.

De volgende trajecten zijn mogelijk:

In onderstaand overzicht staan de belangrijkste onderwerpen om u op weg te helpen.

Komt u er niet uit of wilt u meer informatie? Schakel dan eerst een vakkundig adviseur in zoals een architect of (steden)bouwkundige.

Kijk op de pagina Vergunningcheck

Als u gaat bouwen, verbouwen of het gebruik van een pand wijzigt, zullen deze werkzaamheden moeten voldoen aan de volgende bouwvoorschriften:

  • De Welstandsnota van de gemeente De Bilt staat op de pagina Welstand. In bijlage 3 staat de monumentenlijst.
  • Monumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  • Kadaster.nl

Ler op: Naast een omgevingsvergunning voor activiteit Monumenten is vaak ook een vergunning vereist voor de activiteit Bouwen. Deze kunnen niet los van elkaar worden aangevraagd, tenzij u een gefaseerde aanvraag indient.

Kijk op de pagina Boom kappen.

Kijk op de pagina Kabels en leidingen plaatsen.

Bij overtredingen op het gebied van milieu en bouwen treedt de gemeente handhavend op. Handhavend optreden is noodzakelijk om de leefbaarheid en veiligheid van iedereen te garanderen. Hiervoor zijn wetten en regels vastgesteld.

Kijk op de pagina Duurzaam bouwen.

Voorkom ergernis of een juridisch geschil en vertel uw buren tijdig over uw bouwplannen. Dat kan ook met een tekening of briefje in de brievenbus.