Laag inkomen of schulden

Voorzieningen voor inwoners met een laag inkomen of schulden.

Regelingen gemeente De Bilt

Lift je leven

Praktische werkgroep waarin u - gratis - leert meer te doen met minder geld.
Deelnemers werken aan zelf gekozen thema’s op financieel gebied, op het gebied van gezondheid, welzijn én het milieu.
Voor mensen die zorgvuldig willen omgaan met alles wat er is: spullen, geld, de aarde, de natuur maar ook met zichzelf en elkaar.
Ook geschikt voor laaggeletterden (speciaal lesmateriaal).

Meer informatie vindt u op de website www.liftjeleven.nu

Geen eigen bijdrage betalen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen

Als uw inkomen op of rond het minimuminkomen is en u volgens de Wmo in aanmerking komt voor een Wmo-maatwerkvoorziening (huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, de scootmobiel) hoeft u de eigen bijdrage niet te betalen.

Het Centraal Administratie Kantoor verwerkt uw gegevens automatisch. U hoeft hiervoor geen aparte aanvraag in te dienen.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Vergoeding voor culturele activiteiten  en voor sporten bij een sportvereniging voor uw kind als u dit niet zelf kunt betalen. De onderwijzer, maatschappelijk werker, jongerenwerker kan een aanvraag voor u indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting 

Als uw inkomen onder de kwijtscheldingsnorm ligt, komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en/of de waterschapsbelasting. Meer informatie hierover vindt u op de www.bghu.nl (kwijtschelding aanvragen).

Humanitas hulp bij Thuisadministratie en schulden

Mist u overzicht over uw inkomsten en uitgaven? Heeft u grote of kleine schulden? Heeft u hulp nodig bij het ordenen van post en papieren? De vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie kunnen u helpen bij het op orde krijgen van uw financiën, administratie en schulden. Zij zijn op de hoogte van lokale regelingen en kunnen u helpen bij een budgetplan. De ondersteuning is tijdelijk en gratis.

Meer informatie vindt u op de website www.humanitas.nl/afdeling/heuvelrug

Sociaal Raadsliedenwerk Zeist

Heeft u specialistische hulp nodig bij landelijke financiële regelingen? Sociaal Raadsliedenwerk Zeist biedt sociaal-juridische ondersteuning aan inwoners met schulden en of een minimuminkomen.

Stichting Leergeld

Financiële bijdrage voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen zodat ze gewoon mee kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Ook voor de aanschaf van een laptop (zie computerregeling) of fiets voor uw kinderen. Zie www.leergeld.nl

Computerregeling

Laptop en printer voor huiswerk als uw kind voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaat. Aanvragen via Stichting Leergeld De Bilt

Taalpunten 3.0

Heeft u moeite met lezen en/of schrijven? Wilt u daar aan werken? Meld u dan bij Taalpunten De Bilt. Dit kan door contact op te nemen met: 

Voedselbank De Bilt

Heeft u vanwege financiële problemen te weinig geld over om voedsel te kopen? Voedselbank De Bilt reikt wekelijks voedselpakketten uit aan inwoners die in financiële problemen zijn geraakt.

Wijkwinkel

Voor al uw vragen rondom administratie, bijvoorbeeld: invullen van formulieren, schrijven van bezwaarschriften, kwijtscheldingen, aanvragen DigiD, belastingzaken (op afspraak), opzeggen van abonnementen of hulp bij ordenen van uw administratie. Meer informatie over de wijkwinkel vindt u op de website van www.mensdebilt.nl.

Meer informatie