Laag inkomen of schulden

Voorzieningen voor inwoners met een laag inkomen of schulden.

Regelingen gemeente De Bilt

Lift je leven

Praktische werkgroep waarin u - gratis - leert meer te doen met minder geld.
Deelnemers werken aan zelf gekozen thema’s op financieel gebied, op het gebied van gezondheid, welzijn én het milieu.
Voor mensen die zorgvuldig willen omgaan met alles wat er is: spullen, geld, de aarde, de natuur maar ook met zichzelf en elkaar.
Ook geschikt voor laaggeletterden (speciaal lesmateriaal).

Meer informatie vindt u op de website www.liftjeleven.nu

Geen eigen bijdrage betalen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen

Als uw inkomen op of rond het minimuminkomen is en u volgens de Wmo in aanmerking komt voor een Wmo-maatwerkvoorziening (huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, de scootmobiel) hoeft u de eigen bijdrage niet te betalen.

Het Centraal Administratie Kantoor verwerkt uw gegevens automatisch. U hoeft hiervoor geen aparte aanvraag in te dienen.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Vergoeding voor culturele activiteiten  en voor sporten bij een sportvereniging voor uw kind als u dit niet zelf kunt betalen. De onderwijzer, maatschappelijk werker, jongerenwerker kan een aanvraag voor u indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting 

Als uw inkomen onder de kwijtscheldingsnorm ligt, komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en/of de waterschapsbelasting. Meer informatie hierover vindt u op de www.bghu.nl (kwijtschelding aanvragen).

Humanitas hulp bij Thuisadministratie en schulden

Mist u overzicht over uw inkomsten en uitgaven? Heeft u grote of kleine schulden? Heeft u hulp nodig bij het ordenen van post en papieren? De vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie kunnen u helpen bij het op orde krijgen van uw financiën, administratie en schulden. Zij zijn op de hoogte van lokale regelingen en kunnen u helpen bij een budgetplan. De ondersteuning is tijdelijk en gratis.

Meer informatie vindt u op de website www.humanitas.nl/afdeling/heuvelrug

Sociaal Raadsliedenwerk Zeist

Heeft u specialistische hulp nodig bij landelijke financiële regelingen? Sociaal Raadsliedenwerk Zeist biedt sociaal-juridische ondersteuning aan inwoners met schulden en of een minimuminkomen.

Stichting Leergeld

Financiële bijdrage voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen zodat ze gewoon mee kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Ook voor de aanschaf van een laptop (zie computerregeling) of fiets voor uw kinderen. Zie www.leergeld.nl

Computerregeling

Laptop en printer voor huiswerk als uw kind voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaat. Aanvragen via Stichting Leergeld De Bilt

Taalpunten 3.0

Heeft u moeite met lezen en/of schrijven? Wilt u daar aan werken? Meld u dan bij Taalpunten De Bilt. Dit kan door contact op te nemen met: 

Voedselbank De Bilt

Heeft u vanwege financiële problemen te weinig geld over om voedsel te kopen? Voedselbank De Bilt reikt wekelijks voedselpakketten uit aan inwoners die in financiële problemen zijn geraakt.

Wijkwinkel

Voor al uw vragen rondom administratie, bijvoorbeeld: invullen van formulieren, schrijven van bezwaarschriften, kwijtscheldingen, aanvragen DigiD, belastingzaken (op afspraak), opzeggen van abonnementen of hulp bij ordenen van uw administratie. Meer informatie over de wijkwinkel vindt u op de website van www.mensdebilt.nl.

Onder de naam 'Vroeg in actie' werken we samen aan vroegsignalering van schulden. Dankzij de aangepaste Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (WgS) kunnen we signalen van betalingsachterstanden van inwoners in een vroeg stadium ontvangen van woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Een team professionele schulddienstverleners neemt vervolgens contact op met inwoners met de vraag of zij hulp nodig hebben bij geldzaken. Samen wordt gekeken naar wat er nodig is om de betalingsachterstand onder controle te krijgen, zoals betalingsregelingen, budgetcoaching of budgetbeheer. Inwoners bepalen zelf of ze gebruik willen maken van het aanbod. De RSD voert de WgS uit namens de gemeente De Bilt zie de website van de RSD.

Lees meer in het nieuwsbericht van 5 februari.

Bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug kunt u terecht voor verschillende zaken.

Algemene bijstand

Bijstandsuitkering als u tijdelijk geen werk heeft en geen beroep kunt doen op andere uitkeringen.

Bijzondere bijstand

Vergoeding voor noodzakelijke kosten vanwege bijzondere omstandigheden die u niet kunt betalen en niet op een andere manier vergoed krijgt. Meer informatie staat op de website van de RSD.

Re-integratie

Hulp bij het vinden van (passend)werk wanneer u een bijstandsuitkering of een algemene nabestaandenuitkering heeft of herintreder bent.

Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering

Een collectieve ziektekostenverzekering en een gemeentelijke bijdrage per maand voor de aanvullende ziektekostenverzekering bij een inkomen tot 130% van het landelijk geldende minimumloon. Meer informatie vindt op de pagina CAZ (website van de RSD). 

Individuele inkomenstoeslag

Jaarlijkse toeslag voor mensen met een laag inkomen. U komt voor deze toeslag in aanmerking als u tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd bent en 3 jaar of langer leeft van een inkomen rond de bijstandsnorm. Meer informatie vindt u op de website van de RSD.

Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is bedoeld voor mensen die studeren, en door een arbeidsbeperking niet in staat zijn het wettelijke minimumloon te verdienen. Meer informatie vindt u op de pagina Individuele studietoeslagen op de pagina Studiefinanciering handicap (Rijksoverheid)

Schuldhulpverlening en budgetbegeleiding

Schuldenregeling als u door problemen en onvoorziene omstandigheden uw rekeningen niet meer kunt betalen. Meer informatie vindt u op www.rsdkrh.nl/schulden

Met de U-paskrijgt u korting op sportieve, recreatieve, culturele en educatieve activiteiten. Voor inwoners met een inkomen tot 125% van het landelijk geldende minimumloon.

50% korting op paspoort en identiteitskaart

U ontvangt, op vertoon van uw geldige U-pas, 50% korting bij de aanvraag van een nieuw paspoort en identiteitskaart.

Peuteropvang via U-pas voor eenverdieners

Bent u eenverdiener, beschikt u over een U-pas en heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag. Dan komt uw kind vanaf 2,5 jaar in aanmerking voor 2 dagdelen peuteropvang in de week. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Tegemoetkoming kinderopvang.

Zwemles  voor kinderen met een U-pas

Op vertoon van een geldige U-pas komen uw kinderen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van zwemles voor een zwemdiploma A. De zwemlessen worden gegeven in zwembad Brandenburg in Bilthovenen zwembad Blauwkapel in Groenekan.

Voor studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en inburgeringsprogramma’s kunt u contact opnemen met DUO

Toeslagen Belastingdienst

Voor informatie over en het aanvragen van voorzieningen als huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en inkomensafhankelijke combinatiekorting kunt u contact opnemen met de Belastingdienst.

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Voor bijstand vanuit AOW-pensioen, aanvullende bijstand voor 65-plussers, de nabestaandenuitkering ANW en de kinderbijslag, kunt u contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank.